k.ú.: 733181 - Proseč u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 449925
zahrada 430 187143
ovoc. sad 5 12524
travní p. 1009 1482725
lesní poz les(ne hospodář) 33 2294391
lesní poz 218 1428722
vodní pl. nádrž přírodní 7 6828
vodní pl. nádrž umělá 1 4570
vodní pl. tok přirozený 10 6657
vodní pl. tok umělý 12 1328
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 3 459
zast. pl. 476 105444
ostat.pl. dobývací prost. 8 57190
ostat.pl. jiná plocha 152 51770
ostat.pl. manipulační pl. 64 38051
ostat.pl. neplodná půda 235 73301
ostat.pl. ostat.komunikace 179 116519
ostat.pl. pohřeb. 5 10545
ostat.pl. silnice 25 59180
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16523
ostat.pl. zeleň 17 16962
Celkem KN 3175 6420759
Par. KMD 3175 6420759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 238
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 470
byt.z. byt 41
Celkem JED 41
LV 583
spoluvlastník 819

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 08.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.08.2019 14:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.