k.ú.: 733172 - Podměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 967410
zahrada 104 55708
ovoc. sad 7 21087
travní p. 242 802185
lesní poz 52 220869
vodní pl. nádrž umělá 2 2448
vodní pl. tok přirozený 21 9325
vodní pl. tok umělý 17 2806
zast. pl. společný dvůr 2 24
zast. pl. 113 35673
ostat.pl. jiná plocha 26 18300
ostat.pl. manipulační pl. 49 35787
ostat.pl. neplodná půda 67 35269
ostat.pl. ostat.komunikace 66 51277
ostat.pl. silnice 5 14431
Celkem KN 924 2272599
Par. KMD 924 2272599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 49
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 106
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 173
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 24.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.