k.ú.: 733121 - Prodašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 570753 - Prodašice NUTS5 CZ0207570753
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 1010549
zahrada mez, stráň 1 218
zahrada 85 104700
ovoc. sad 11 46404
travní p. mez, stráň 3 809
travní p. 26 154721
lesní poz 29 796375
vodní pl. nádrž přírodní 1 623
vodní pl. tok přirozený 7 2658
vodní pl. zamokřená pl. 5 10134
zast. pl. zbořeniště 5 1066
zast. pl. 100 32726
ostat.pl. jiná plocha 21 32578
ostat.pl. manipulační pl. 1 6434
ostat.pl. mez, stráň 3 2707
ostat.pl. neplodná půda 3 1081
ostat.pl. ostat.komunikace 27 32498
ostat.pl. silnice 5 30832
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4028
ostat.pl. zeleň 2 567
Celkem KN 465 2271708
Par. KMD 465 2271708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 98
LV 130
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2015
S-SK GS 1:2880 1921 27.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 20.09.2020 23:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.