k.ú.: 733083 - Prlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544671 - Prlov NUTS5 CZ0723544671
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 906392
zahrada 134 72448
ovoc. sad 2 7533
travní p. mez, stráň 1 639
travní p. 890 2366634
lesní poz 631 2942496
vodní pl. nádrž umělá 3 7118
vodní pl. tok přirozený 20 21903
vodní pl. tok umělý 1 456
vodní pl. zamokřená pl. 1 38
zast. pl. zbořeniště 43 4126
zast. pl. 327 70373
ostat.pl. jiná plocha 92 19444
ostat.pl. manipulační pl. 149 85422
ostat.pl. neplodná půda 528 431758
ostat.pl. ostat.komunikace 251 151403
ostat.pl. silnice 63 35496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 9676
ostat.pl. zeleň 4 8081
Celkem KN 3429 7141436
Par. KMD 3429 7141436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 79
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 311
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 412
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.02.2017
KM-D 1:2000 22.12.2000 24.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 22.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 09:45

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.