k.ú.: 733059 - Pražmo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 568813 - Pražmo NUTS5 CZ0802568813
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 164261
zahrada 285 294971
travní p. mez, stráň 10 5329
travní p. 213 552179
lesní poz 32 2245788
vodní pl. tok přirozený 29 30574
zast. pl. zbořeniště 1 2406
zast. pl. 379 72705
ostat.pl. jiná plocha 73 49500
ostat.pl. manipulační pl. 4 6488
ostat.pl. neplodná půda 13 24257
ostat.pl. ostat.komunikace 43 47977
ostat.pl. pohřeb. 1 10627
ostat.pl. silnice 6 23990
ostat.pl. zeleň 6 22435
Celkem KN 1146 3553487
Par. DKM 944 795408
Par. KMD 202 2758079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 216
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 375
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 27
LV 347
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2019 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.09.2020 08:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.