k.ú.: 733041 - Tisek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530476 - Pravonín NUTS5 CZ0201530476
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1314404
zahrada 70 64925
travní p. 114 568836
lesní poz ostat.komunikace 3 3612
lesní poz 123 449667
vodní pl. nádrž přírodní 6 2828
vodní pl. rybník 4 3924
vodní pl. tok přirozený 1 1343
vodní pl. tok umělý 4 2662
zast. pl. společný dvůr 2 364
zast. pl. 60 30401
ostat.pl. jiná plocha 17 7996
ostat.pl. manipulační pl. 7 1254
ostat.pl. mez, stráň 9 2288
ostat.pl. neplodná půda 47 43101
ostat.pl. ostat.komunikace 62 52435
ostat.pl. silnice 38 44695
Celkem KN 654 2594735
Par. DKM 401 2420679
Par. KMD 253 174056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
LV 82
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.03.2019
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1838 30.03.2015 28.2.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.09.2020 02:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička