k.ú.: 733032 - Pravonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530476 - Pravonín NUTS5 CZ0201530476
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 453 6504310
zahrada 174 132318
travní p. 295 1016824
lesní poz ostat.komunikace 9 8302
lesní poz 159 2819987
vodní pl. nádrž přírodní 3 1677
vodní pl. rybník 20 76343
vodní pl. tok přirozený 28 40179
vodní pl. tok umělý 6 4602
vodní pl. zamokřená pl. 1 1349
zast. pl. společný dvůr 17 5116
zast. pl. zbořeniště 6 1001
zast. pl. 266 105484
ostat.pl. jiná plocha 65 39383
ostat.pl. manipulační pl. 48 64797
ostat.pl. neplodná půda 79 107862
ostat.pl. ostat.komunikace 126 351586
ostat.pl. pohřeb. 5 6629
ostat.pl. silnice 36 76139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9043
ostat.pl. zeleň 1 2505
Celkem KN 1800 11375436
Par. DKM 1034 10712486
Par. KMD 766 662950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.used 33
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 1
Celkem BUD 250
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 375
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.12.2018
KMD 1:1000 07.05.2015 10.12.2018
S-SK GS 1:2880 1838 07.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 27.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička