k.ú.: 733016 - Pravlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583693 - Pravlov NUTS5 CZ0643583693
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 752377
vinice 239 1121609
zahrada 199 144396
ovoc. sad 3 7557
travní p. 23 59818
lesní poz 35 160247
vodní pl. tok přirozený 3 75083
zast. pl. společný dvůr 5 799
zast. pl. zbořeniště 5 789
zast. pl. 314 74013
ostat.pl. jiná plocha 162 104170
ostat.pl. manipulační pl. 41 36245
ostat.pl. neplodná půda 43 19199
ostat.pl. ostat.komunikace 133 139337
ostat.pl. pohřeb. 1 1156
ostat.pl. silnice 18 43069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8300
ostat.pl. zeleň 49 162907
Celkem KN 1493 2911071
Par. DKM 1493 2911071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 101
č.p. výroba 1
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 18
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 307
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 405
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.08.2012
DKM-KPÚ 21.06.2011 1:1000 22.06.2011 *)
DKM 1:1000 27.05.2008 JPÚ zavedena jako DKM bez VÚ
ZMVM 1:2000 01.04.1991 16.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.1991 příděl


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 23:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.