k.ú.: 732982 - Pravětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530212 - Načeradec NUTS5 CZ0201530212
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 2531004
zahrada 67 50974
travní p. 164 645507
lesní poz 239 638933
vodní pl. nádrž přírodní 1 1379
vodní pl. rybník 2 39563
vodní pl. tok přirozený 25 5358
vodní pl. tok umělý 11 9960
zast. pl. společný dvůr 3 353
zast. pl. zbořeniště 3 731
zast. pl. 71 29574
ostat.pl. jiná plocha 20 12459
ostat.pl. manipulační pl. 1 3303
ostat.pl. neplodná půda 76 160111
ostat.pl. ostat.komunikace 66 184352
ostat.pl. silnice 10 10499
Celkem KN 941 4324060
Par. DKM 734 4198272
Par. KMD 207 125788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 71
LV 157
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.03.2014 1:1000 20.03.2014 *)
KMD 1:1000 30.01.2013
S-SK GS 1:2880 1841 20.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.09.2020 23:17

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.