k.ú.: 732974 - Pravčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588890 - Pravčice NUTS5 CZ0721588890
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72031 - Hulín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 466 5423804
zahrada 288 229733
ovoc. sad 18 55083
travní p. 14 53464
lesní poz les(ne hospodář) 3 34412
vodní pl. nádrž umělá 2 3765
vodní pl. tok přirozený 13 51336
vodní pl. tok umělý 8 44886
zast. pl. zbořeniště 3 324
zast. pl. 389 149112
ostat.pl. jiná plocha 90 227701
ostat.pl. manipulační pl. 30 56779
ostat.pl. neplodná půda 10 1619
ostat.pl. ostat.komunikace 127 241917
ostat.pl. pohřeb. 2 3360
ostat.pl. silnice 48 190674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18506
ostat.pl. zeleň 42 206263
Celkem KN 1558 6992738
Par. DKM 721 6423727
Par. KMD 837 569011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 252
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 384
LV 502
spoluvlastník 789

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.06.2013
KMD 1:1000 01.06.2011
S-SK ŠD 1:2500 1904 25.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 06.01.1904


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 03:54

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.