k.ú.: 732974 - Pravčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588890 - Pravčice NUTS5 CZ0721588890
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72031 - Hulín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 466 5435430
zahrada 288 230073
ovoc. sad 18 55083
travní p. 14 53464
lesní poz les(ne hospodář) 3 34412
vodní pl. nádrž umělá 2 3765
vodní pl. tok přirozený 13 51336
vodní pl. tok umělý 8 44886
zast. pl. zbořeniště 3 324
zast. pl. 388 148109
ostat.pl. jiná plocha 89 225168
ostat.pl. manipulační pl. 29 48350
ostat.pl. neplodná půda 10 1619
ostat.pl. ostat.komunikace 127 241917
ostat.pl. pohřeb. 2 3360
ostat.pl. silnice 48 190674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18506
ostat.pl. zeleň 42 206263
Celkem KN 1555 6992739
Par. DKM 719 6423728
Par. KMD 836 569011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 252
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 383
LV 500
spoluvlastník 786

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.06.2013
KMD 1:1000 01.06.2011
S-SK ŠD 1:2500 1904 25.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 06.01.1904


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:01

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.