k.ú.: 732940 - Praskolesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531693 - Praskolesy NUTS5 CZ0202531693
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 3625426
zahrada 386 189501
ovoc. sad 3 9940
travní p. 148 329617
lesní poz 43 108452
vodní pl. nádrž umělá 2 2941
vodní pl. rybník 3 3515
vodní pl. tok přirozený 18 59623
vodní pl. tok umělý 14 12825
zast. pl. společný dvůr 5 1170
zast. pl. zbořeniště 7 2232
zast. pl. 446 115233
ostat.pl. dráha 6 85987
ostat.pl. jiná plocha 167 222183
ostat.pl. manipulační pl. 21 24019
ostat.pl. neplodná půda 32 10530
ostat.pl. ostat.komunikace 154 185675
ostat.pl. pohřeb. 2 4553
ostat.pl. silnice 20 81912
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16283
ostat.pl. zeleň 5 1095
Celkem KN 1981 5092712
Par. DKM 811 4496115
Par. KMD 1170 596597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 304
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 417
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 33
LV 581
spoluvlastník 853

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.07.2020 1:1000 07.08.2020 *)
KMD 1:1000 01.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 13.08.2022 02:14

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.