k.ú.: 732915 - Praskačka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570656 - Praskačka NUTS5 CZ0521570656
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 4672542
zahrada 253 125235
ovoc. sad 1 2776
travní p. 3 16157
vodní pl. nádrž umělá 2 2152
vodní pl. tok přirozený 10 11432
vodní pl. tok umělý 18 14787
zast. pl. společný dvůr 33 7037
zast. pl. zbořeniště 6 2273
zast. pl. 299 115668
ostat.pl. dráha 2 74737
ostat.pl. dálnice 4 61757
ostat.pl. jiná plocha 52 42189
ostat.pl. manipulační pl. 32 57918
ostat.pl. ostat.komunikace 87 73918
ostat.pl. pohřeb. 2 3611
ostat.pl. silnice 22 63570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 32405
ostat.pl. zeleň 8 21974
Celkem KN 1196 5402138
Par. DKM 1196 5402138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 205
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 294
byt.z. byt 8
obč.z. byt 3
Celkem JED 11
LV 370
spoluvlastník 538

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.08.2009 1:1000 04.09.2009 *) KPÚ na části DKM
DKM 1:1000 14.03.2002
THM-V 1:2000 01.04.1961 14.03.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 03:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.