k.ú.: 732893 - Zdechovice u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573744 - Zdechovice NUTS5 CZ0521573744
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2160937
zahrada 93 115003
ovoc. sad 4 18083
travní p. 4 11281
lesní poz 33 2922939
vodní pl. nádrž umělá 2 1102
vodní pl. tok přirozený 15 6236
zast. pl. společný dvůr 1 194
zast. pl. zbořeniště 1 290
zast. pl. 93 54283
ostat.pl. jiná plocha 19 7517
ostat.pl. manipulační pl. 10 17096
ostat.pl. neplodná půda 3 4228
ostat.pl. ostat.komunikace 55 47499
ostat.pl. pohřeb. 1 1285
ostat.pl. silnice 3 22695
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7023
ostat.pl. zeleň 6 28442
Celkem KN 504 5426133
Par. KMD 504 5426133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 93
LV 132
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 16.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 25.09.2020 06:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička