k.ú.: 732885 - Prasek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570648 - Prasek NUTS5 CZ0521570648
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 548 4307705
zahrada 370 261207
ovoc. sad 24 62813
travní p. 153 196846
lesní poz 49 906964
vodní pl. nádrž umělá 13 12096
vodní pl. tok přirozený 64 12750
vodní pl. tok umělý 47 5424
vodní pl. zamokřená pl. 1 1195
zast. pl. společný dvůr 16 3753
zast. pl. zbořeniště 10 5498
zast. pl. 396 170586
ostat.pl. jiná plocha 70 32437
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1355
ostat.pl. manipulační pl. 91 82894
ostat.pl. ostat.komunikace 179 121618
ostat.pl. silnice 33 70073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 9277
ostat.pl. zeleň 10 3475
Celkem KN 2083 6267966
Par. KMD 2083 6267966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 239
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 1
Celkem BUD 369
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 443
spoluvlastník 693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 03.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 13.08.2022 01:56

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.