k.ú.: 732869 - Kobylice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573710 - Kobylice NUTS5 CZ0521573710
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 1923903
zahrada 119 95546
travní p. 151 303027
lesní poz 51 3312329
vodní pl. nádrž umělá 4 4107
vodní pl. rybník 5 227555
vodní pl. tok přirozený 25 8070
vodní pl. tok umělý 4 571
zast. pl. společný dvůr 3 1462
zast. pl. zbořeniště 7 3231
zast. pl. 119 54724
ostat.pl. jiná plocha 48 16316
ostat.pl. manipulační pl. 9 28975
ostat.pl. neplodná půda 8 12919
ostat.pl. ostat.komunikace 77 99200
ostat.pl. pohřeb. 1 1292
ostat.pl. silnice 52 38426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15185
ostat.pl. zeleň 13 24647
Celkem KN 1151 6171485
Par. KMD 1151 6171485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 5
Celkem BUD 115
LV 159
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK GS 1:2880 1841 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.07.2019 07:32

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.