k.ú.: 732869 - Kobylice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573710 - Kobylice NUTS5 CZ0521573710
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 1923629
zahrada 124 95435
travní p. 153 302784
lesní poz 51 3312329
vodní pl. nádrž umělá 4 4107
vodní pl. rybník 5 227555
vodní pl. tok přirozený 25 8070
vodní pl. tok umělý 4 571
zast. pl. společný dvůr 3 1462
zast. pl. zbořeniště 7 3231
zast. pl. 123 55302
ostat.pl. jiná plocha 52 16413
ostat.pl. manipulační pl. 10 28975
ostat.pl. neplodná půda 8 12919
ostat.pl. ostat.komunikace 77 99200
ostat.pl. pohřeb. 1 1292
ostat.pl. silnice 52 38426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15185
ostat.pl. zeleň 13 24637
Celkem KN 1167 6171522
Par. KMD 1167 6171522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 4
Celkem BUD 120
LV 161
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK GS 1:2880 1841 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 30.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička