k.ú.: 732842 - Prameny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539538 - Prameny NUTS5 CZ0411539538
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 1242898
zahrada 44 30141
travní p. 116 4843747
lesní poz 150 17448361
vodní pl. nádrž přírodní 2 727
vodní pl. nádrž umělá 12 51933
vodní pl. tok přirozený 14 16839
vodní pl. tok umělý 17 90973
vodní pl. zamokřená pl. 2 4448
zast. pl. společný dvůr 13 2151
zast. pl. zbořeniště 6 2640
zast. pl. 73 27979
ostat.pl. jiná plocha 62 132244
ostat.pl. manipulační pl. 4 3229
ostat.pl. neplodná půda 86 324861
ostat.pl. ostat.komunikace 122 201387
ostat.pl. silnice 13 186242
Celkem KN 753 24610800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 71
LV 75
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 06.06.2020 07:33

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.