k.ú.: 732826 - Prakšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592536 - Prakšice NUTS5 CZ0722592536
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 871 3785325
zahrada 290 170574
ovoc. sad 31 53236
travní p. 393 931089
lesní poz 43 3056782
vodní pl. nádrž umělá 10 259691
vodní pl. tok přirozený 24 93699
vodní pl. zamokřená pl. 3 33253
zast. pl. zbořeniště 2 696
zast. pl. 484 179197
ostat.pl. jiná plocha 159 158455
ostat.pl. manipulační pl. 44 107945
ostat.pl. neplodná půda 220 129845
ostat.pl. ostat.komunikace 133 267909
ostat.pl. pohřeb. 1 4196
ostat.pl. silnice 13 53140
ostat.pl. skládka 16 58612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 18140
ostat.pl. zeleň 91 238983
Celkem KN 2837 9600767
Par. DKM 2837 9600767
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 314
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 74
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 467
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 692
spoluvlastník 1661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2009 na části k.ú.
DKM-KPÚ 04.12.2008 1:1000 08.12.2008 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1827 05.05.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 16.12.2019 04:06

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.