k.ú.: 732541 - Dolní Měcholupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 2345582
zahrada 393 183613
ovoc. sad 7 20679
travní p. 103 154696
lesní poz 24 91608
vodní pl. nádrž umělá 5 2159
vodní pl. tok přirozený 36 15258
vodní pl. zamokřená pl. 6 3263
zast. pl. společný dvůr 47 66634
zast. pl. zbořeniště 4 6606
zast. pl. 987 379931
ostat.pl. dráha 33 116178
ostat.pl. jiná plocha 860 512403
ostat.pl. manipulační pl. 185 423251
ostat.pl. neplodná půda 7 2122
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 9658
ostat.pl. ostat.komunikace 333 201064
ostat.pl. silnice 15 69397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13024
ostat.pl. zeleň 72 43110
Celkem KN 3650 4660236
Par. DKM 3650 4660236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. byt.dům 32
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 538
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 7
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 101
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 89
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 965
byt.z. byt 585
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 48
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 702
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 125
obč.z. rozest. 101
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 1582
LV 2095
spoluvlastník 4478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2012
THM-V 1:1000 01.01.1965 04.10.2012
S-SK GS 1:2880 1841 04.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:42

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.