k.ú.: 732516 - Štěrboholy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 1105912
zahrada 252 178237
travní p. 7 3825
vodní pl. tok přirozený 26 12465
vodní pl. tok umělý 3 1730
vodní pl. zamokřená pl. 1 923
zast. pl. společný dvůr 7 1072
zast. pl. zbořeniště 4 841
zast. pl. 658 288089
ostat.pl. dráha 16 14919
ostat.pl. jiná plocha 579 624544
ostat.pl. manipulační pl. 30 66881
ostat.pl. neplodná půda 7 15840
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 47121
ostat.pl. ostat.komunikace 223 244349
ostat.pl. silnice 85 225616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6860
ostat.pl. zeleň 133 130018
Celkem KN 2307 2969242
Par. DKM 2307 2969242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 454
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 641
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 378
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 79
obč.z. byt 132
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 629
LV 1165
spoluvlastník 2353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2010
THM-V 1:1000 01.01.1966 03.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 03.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 29.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička