k.ú.: 732451 - Malešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 168042
zahrada 338 142850
ovoc. sad 1 3432
travní p. 1 57
lesní poz les(ne hospodář) 2 25779
lesní poz 14 89395
vodní pl. nádrž umělá 2 3225
vodní pl. tok přirozený 3 897
zast. pl. společný dvůr 10 14786
zast. pl. zbořeniště 5 1518
zast. pl. 1241 629529
ostat.pl. dráha 46 198578
ostat.pl. jiná plocha 674 920407
ostat.pl. manipulační pl. 93 492479
ostat.pl. neplodná půda 3 631
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2789
ostat.pl. ostat.komunikace 422 398150
ostat.pl. pohřeb. 1 53
ostat.pl. silnice 54 157522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 42359
ostat.pl. zeleň 451 518607
ostat.pl. 3 921
Celkem KN 3434 3812006
Par. DKM 3434 3812006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 279
č.p. byt.dům 93
č.p. jiná st. 47
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 125
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.e. adminis. 1
č.e. bydlení 1
č.e. doprava 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 240
bez čp/če jiná st. 180
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 20
Celkem BUD 1131
byt.z. ateliér 39
byt.z. byt 2817
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 101
byt.z. j.nebyt 187
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 62
obč.z. byt 1033
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 65
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 4313
LV 4742
spoluvlastník 12940

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:42

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.