k.ú.: 731439 - Letňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 1199368
zahrada 487 155119
travní p. 3 479
lesní poz 11 278783
vodní pl. nádrž umělá 6 1469
zast. pl. společný dvůr 18 18786
zast. pl. zbořeniště 2 1987
zast. pl. 1478 837513
ostat.pl. jiná plocha 712 528205
ostat.pl. manipulační pl. 269 1416998
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 26008
ostat.pl. ostat.komunikace 542 667513
ostat.pl. silnice 7 13554
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 69591
ostat.pl. zeleň 452 390943
Celkem KN 4417 5606316
Par. DKM 4417 5606316
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. byt.dům 231
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 38
č.p. rod.dům 394
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 10
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 198
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 120
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 1204
byt.z. ateliér 75
byt.z. byt 7774
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 354
byt.z. j.nebyt 487
obč.z. byt 1888
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 144
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 10741
LV 10589
spoluvlastník 26171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.10.2013
THM-V 1:1000 01.01.1969 07.10.2013
S-SK GS 1:2880 1841 07.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 22:41

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.