k.ú.: 731382 - Prosek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 1564
zahrada 344 97258
travní p. 28 14530
vodní pl. nádrž umělá 1 959
zast. pl. společný dvůr 6 2026
zast. pl. zbořeniště 4 936
zast. pl. 988 302046
ostat.pl. jiná plocha 367 248949
ostat.pl. manipulační pl. 23 7337
ostat.pl. neplodná půda 32 15871
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 455
ostat.pl. ostat.komunikace 296 251528
ostat.pl. pohřeb. 2 17842
ostat.pl. silnice 49 155182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 50789
ostat.pl. zeleň 332 508508
Celkem KN 2503 1675780
Par. DKM 2503 1675780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 190
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 43
č.p. rod.dům 363
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 114
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 810
byt.z. ateliér 23
byt.z. byt 6343
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 531
byt.z. j.nebyt 264
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 1169
obč.z. dílna 11
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 118
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 8481
LV 8386
spoluvlastník 21744

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 07.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:44

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.