k.ú.: 731234 - Hloubětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 905022
zahrada skleník-pařeniš. 8 11816
zahrada 1007 476665
ovoc. sad 169 147240
travní p. 19 45392
lesní poz les(ne hospodář) 1 9846
lesní poz 54 468892
vodní pl. nádrž přírodní 1 18
vodní pl. nádrž umělá 8 46019
vodní pl. rybník 1 2155
vodní pl. tok přirozený 11 36685
vodní pl. tok umělý 5 114
vodní pl. zamokřená pl. 2 409
zast. pl. společný dvůr 39 13204
zast. pl. zbořeniště 22 5602
zast. pl. 2041 495595
ostat.pl. dráha 20 175103
ostat.pl. jiná plocha 1486 1345458
ostat.pl. manipulační pl. 112 106072
ostat.pl. neplodná půda 62 42932
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1054
ostat.pl. ostat.komunikace 686 534384
ostat.pl. pohřeb. 5 13288
ostat.pl. silnice 59 217728
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 65351
ostat.pl. zeleň 317 280450
Celkem KN 6410 5446494
Par. DKM 6410 5446494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 357
č.p. byt.dům 134
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 343
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 2
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 117
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 89
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 259
bez čp/če jiná st. 285
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 43
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 8
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1847
byt.z. ateliér 48
byt.z. byt 3953
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 139
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 1911
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 17
obč.z. j.nebyt 193
obč.z. rozest. 9
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 6317
LV 7271
spoluvlastník 19088

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.04.2016
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:39

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.