k.ú.: 731226 - Kyje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 548 1609095
zahrada 1372 629040
ovoc. sad 3 22813
travní p. 67 77458
lesní poz 40 284332
vodní pl. nádrž umělá 7 152501
vodní pl. tok přirozený 13 27709
zast. pl. společný dvůr 14 10970
zast. pl. zbořeniště 14 14511
zast. pl. 2451 589417
ostat.pl. dráha 19 225885
ostat.pl. jiná plocha 704 946008
ostat.pl. manipulační pl. 52 156641
ostat.pl. neplodná půda 27 54811
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 5167
ostat.pl. ostat.komunikace 537 455461
ostat.pl. pohřeb. 4 9206
ostat.pl. silnice 132 211451
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 40350
ostat.pl. zeleň 403 169586
Celkem KN 6427 5692412
Par. DKM 6427 5692412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 841
č.p. byt.dům 120
č.p. jiná st. 35
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 477
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 17
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 46
č.e. ubyt.zař 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 357
bez čp/če jiná st. 216
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 56
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 2319
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 2024
byt.z. garáž 242
byt.z. j.nebyt 91
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 663
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 19
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 3058
LV 4860
spoluvlastník 10470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.10.2015
THM-V 1:1000 01.01.1964 21.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:25

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.