k.ú.: 730955 - Karlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 7764
zahrada 76 53154
vodní pl. tok přirozený 2 102437
zast. pl. společný dvůr 38 39559
zast. pl. zbořeniště 3 242
zast. pl. 768 581151
ostat.pl. dráha 57 13476
ostat.pl. jiná plocha 430 548189
ostat.pl. manipulační pl. 116 245108
ostat.pl. neplodná půda 21 21325
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 459
ostat.pl. ostat.komunikace 202 341583
ostat.pl. silnice 3 50585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 43400
ostat.pl. zeleň 58 109402
Celkem KN 1790 2157834
Par. DKM 1790 2157834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 41
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 255
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 58
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 2
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 727
byt.z. ateliér 27
byt.z. byt 2520
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 234
byt.z. rozest. 13
obč.z. ateliér 137
obč.z. byt 2562
obč.z. dílna 22
obč.z. garáž 20
obč.z. j.nebyt 512
obč.z. rozest. 163
Celkem JED 6247
LV 4647
spoluvlastník 10620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:31

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.