k.ú.: 730891 - Libeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 74769
vinice 1 4656
zahrada 1206 777551
travní p. 4 26304
lesní poz les(ne hospodář) 1 1826
lesní poz 28 320524
vodní pl. nádrž umělá 1 3096
vodní pl. tok přirozený 9 365632
zast. pl. společný dvůr 92 71356
zast. pl. zbořeniště 59 16705
zast. pl. 3167 1246486
ostat.pl. dráha 49 227705
ostat.pl. jiná plocha 1632 1596268
ostat.pl. manipulační pl. 213 395188
ostat.pl. neplodná půda 90 148450
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 3510
ostat.pl. ostat.komunikace 995 1151313
ostat.pl. pohřeb. 3 21492
ostat.pl. silnice 24 135999
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 81 180847
ostat.pl. zeleň 601 609499
Celkem KN 8330 7379176
Par. DKM 8330 7379176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 39
č.p. bydlení 882
č.p. byt.dům 588
č.p. doprava 4
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 98
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 304
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 19
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 14
č.e. obchod 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 40
č.e. ubyt.zař 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 389
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 86
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 27
vod.dílo jiná st. 1
vod.dílo plav.úč. 4
s roz.jed 2
Celkem BUD 2852
byt.z. ateliér 74
byt.z. byt 10883
byt.z. dílna 62
byt.z. garáž 1224
byt.z. j.nebyt 1615
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 236
obč.z. byt 2502
obč.z. dílna 19
obč.z. garáž 35
obč.z. j.nebyt 922
obč.z. rozest. 231
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 17813
LV 15560
spoluvlastník 38798

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.2014
Ins. A 1:1000 04.09.1931 10.01.2014 04.09.1931 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:59

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.