k.ú.: 730629 - Ďáblice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 847 5184513
zahrada 666 297195
ovoc. sad 16 56160
travní p. 15 50132
lesní poz les(ne hospodář) 3 3127
lesní poz 37 543321
vodní pl. tok přirozený 52 22003
zast. pl. společný dvůr 18 19340
zast. pl. zbořeniště 10 1252
zast. pl. 1187 279760
ostat.pl. dálnice 3 15217
ostat.pl. jiná plocha 489 273130
ostat.pl. manipulační pl. 73 68287
ostat.pl. neplodná půda 17 39792
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 9767
ostat.pl. ostat.komunikace 271 201348
ostat.pl. pohřeb. 1 2329
ostat.pl. silnice 80 238154
ostat.pl. skládka 3 10924
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20478
ostat.pl. zeleň 48 43061
Celkem KN 3852 7379290
PK 2 214
Celkem ZE 2 214
Par. DKM 3852 7379290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 407
č.p. byt.dům 32
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 470
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 100
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 1171
byt.z. ateliér 17
byt.z. byt 168
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 59
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 274
LV 1469
spoluvlastník 2498

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2014
THM-V 1:1000 01.01.1967 16.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 16.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 22:48

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.