k.ú.: 730556 - Bohnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 707594
zahrada 503 243048
ovoc. sad 133 39744
travní p. 6 57577
lesní poz 52 1060314
vodní pl. nádrž umělá 2 681
vodní pl. rybník 1 1810
vodní pl. tok přirozený 3 121760
zast. pl. společný dvůr 5 687
zast. pl. zbořeniště 9 1005
zast. pl. 1046 381027
ostat.pl. jiná plocha 346 303359
ostat.pl. manipulační pl. 27 39860
ostat.pl. neplodná půda 47 165564
ostat.pl. ostat.komunikace 432 357400
ostat.pl. pohřeb. 3 29908
ostat.pl. silnice 19 76176
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 177383
ostat.pl. zeleň 669 893715
Celkem KN 3380 4658612
Par. DKM 3380 4658612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 143
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 97
č.p. rod.dům 387
č.p. tech.vyb 4
bez čp/če garáž 88
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 62
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 880
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 5516
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 48
byt.z. j.nebyt 171
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 827
obč.z. j.nebyt 49
obč.z. sk.bneb 22
Celkem JED 6642
LV 6276
spoluvlastník 15433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:52

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.