k.ú.: 730394 - Čimice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1039597
zahrada 440 144575
ovoc. sad 2 7818
travní p. 37 51936
lesní poz 65 128591
vodní pl. nádrž umělá 3 8251
vodní pl. tok přirozený 13 6827
vodní pl. zamokřená pl. 17 18199
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 1097 233821
ostat.pl. jiná plocha 345 316083
ostat.pl. manipulační pl. 18 102612
ostat.pl. neplodná půda 66 131130
ostat.pl. ostat.komunikace 219 182364
ostat.pl. silnice 2 18792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8160
ostat.pl. zeleň 403 177990
Celkem KN 2858 2576756
Par. DKM 2858 2576756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 75
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 706
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 35
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 1032
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1484
byt.z. garáž 343
byt.z. j.nebyt 25
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 147
obč.z. garáž 1
obč.z. sk.bneb 7
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 2010
LV 2626
spoluvlastník 5952

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2013
THM-V 1:1000 01.01.1972 27.05.2013
S-SK GS 1:2880 1842 27.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:14

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.