k.ú.: 730122 - Holešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 157 29336
vodní pl. rybník 1 83
vodní pl. tok přirozený 13 725198
zast. pl. společný dvůr 74 33659
zast. pl. zbořeniště 17 10765
zast. pl. 1825 1103597
ostat.pl. dráha 78 367087
ostat.pl. dálnice 2 35116
ostat.pl. jiná plocha 579 493617
ostat.pl. manipulační pl. 128 120544
ostat.pl. neplodná půda 27 55041
ostat.pl. ost.dopravní pl. 22 9846
ostat.pl. ostat.komunikace 438 876535
ostat.pl. pohřeb. 3 10342
ostat.pl. silnice 5 95288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 98401
ostat.pl. zeleň 204 624803
Celkem KN 3604 4689258
Par. DKM 3604 4689258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 30
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1020
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 116
č.p. obč.vyb. 62
č.p. rod.dům 8
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 9
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 41
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 22
bez čp/če garáž 212
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če výroba 21
vod.dílo hráz pod 40
vod.dílo jez 2
vod.dílo plav.úč. 14
Celkem BUD 1749
byt.z. ateliér 97
byt.z. byt 10932
byt.z. dílna 103
byt.z. garáž 62
byt.z. j.nebyt 917
byt.z. rozest. 16
obč.z. ateliér 42
obč.z. byt 3641
obč.z. dílna 50
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 410
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 16301
LV 14739
spoluvlastník 32984

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 22.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:37

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.