k.ú.: 729981 - Suchdol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1334126
zahrada 1336 691488
ovoc. sad 68 244016
travní p. 48 73114
lesní poz 65 449764
vodní pl. nádrž umělá 2 3901
vodní pl. tok přirozený 5 49075
vodní pl. zamokřená pl. 10 71487
zast. pl. společný dvůr 9 6427
zast. pl. zbořeniště 6 1245
zast. pl. 1854 359486
ostat.pl. dráha 3 30934
ostat.pl. jiná plocha 234 496119
ostat.pl. manipulační pl. 49 42665
ostat.pl. neplodná půda 77 36517
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5761
ostat.pl. ostat.komunikace 248 315517
ostat.pl. silnice 4 11230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 43478
ostat.pl. zeleň 44 46499
Celkem KN 4252 4312849
Par. DKM 4252 4312849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 764
č.p. byt.dům 58
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 396
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 237
bez čp/če jiná st. 199
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 1766
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 972
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 109
byt.z. j.nebyt 65
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 117
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 1290
LV 2875
spoluvlastník 5499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2014
THM-V 1:1000 01.01.1967 05.10.2014
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1966


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:13

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.