k.ú.: 729931 - Lysolaje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 1058732
zahrada 324 180537
ovoc. sad 58 134955
travní p. 42 35002
lesní poz les(ne hospodář) 1 1604
lesní poz 62 409483
vodní pl. tok přirozený 19 4503
zast. pl. společný dvůr 4 2705
zast. pl. zbořeniště 2 338
zast. pl. 651 114577
ostat.pl. jiná plocha 189 208967
ostat.pl. manipulační pl. 6 2546
ostat.pl. neplodná půda 79 71025
ostat.pl. ostat.komunikace 120 118699
ostat.pl. pohřeb. 1 207
ostat.pl. silnice 4 24680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 72354
ostat.pl. zeleň 29 33892
Celkem KN 1763 2474806
Par. DKM 1763 2474806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 160
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 132
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 103
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
Celkem BUD 586
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 228
byt.z. garáž 29
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 19
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 304
LV 860
spoluvlastník 1350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2017
THM-V 1:1000 01.01.1967 20.06.2017
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1966


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 22:44

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.