k.ú.: 729710 - Ruzyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 411 2494571
zahrada skleník-pařeniš. 2 1622
zahrada 977 633552
ovoc. sad 18 237021
travní p. 68 50257
lesní poz 14 119579
vodní pl. nádrž umělá 3 3176
vodní pl. tok přirozený 14 9960
vodní pl. tok umělý 13 1652
zast. pl. společný dvůr 35 244661
zast. pl. zbořeniště 5 802
zast. pl. 1917 909212
ostat.pl. dráha 16 59499
ostat.pl. dálnice 50 130611
ostat.pl. jiná plocha 745 982220
ostat.pl. manipulační pl. 128 325568
ostat.pl. neplodná půda 34 11693
ostat.pl. ost.dopravní pl. 629 7852104
ostat.pl. ostat.komunikace 491 561032
ostat.pl. pohřeb. 2 4509
ostat.pl. silnice 100 181498
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 33448
ostat.pl. zeleň 151 187759
Celkem KN 5842 15036006
Par. DKM 5842 15036006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 540
č.p. byt.dům 95
č.p. doprava 17
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 313
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 59
bez čp/če garáž 366
bez čp/če jiná st. 178
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 1801
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 2103
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 109
byt.z. j.nebyt 106
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 292
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 59
Celkem JED 2693
LV 3792
spoluvlastník 7898

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.09.2016
THM-V 1:1000 30.06.1965 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.1965


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 22:58

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.