k.ú.: 729701 - Řepy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 366284
zahrada 698 268567
ovoc. sad 18 43516
travní p. 10 6487
lesní poz 3 73467
vodní pl. nádrž umělá 3 1703
vodní pl. tok přirozený 16 3860
vodní pl. zamokřená pl. 13 10991
zast. pl. společný dvůr 21 36448
zast. pl. zbořeniště 11 3637
zast. pl. 1732 500686
ostat.pl. dráha 22 21352
ostat.pl. jiná plocha 1095 631761
ostat.pl. manipulační pl. 109 158988
ostat.pl. neplodná půda 5 5662
ostat.pl. ost.dopravní pl. 31 27114
ostat.pl. ostat.komunikace 465 471153
ostat.pl. pohřeb. 10 11786
ostat.pl. silnice 111 126393
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 104516
ostat.pl. zeleň 738 378664
Celkem KN 5366 3253035
Par. DKM 5366 3253035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 505
č.p. byt.dům 133
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 40
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 34
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 315
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. garáž 35
č.e. obč.vyb. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 171
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 1424
byt.z. ateliér 30
byt.z. byt 7257
byt.z. dílna 47
byt.z. garáž 755
byt.z. j.nebyt 607
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 687
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 34
Celkem JED 9422
LV 9328
spoluvlastník 23514

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2013
THM-V 1:1000 01.03.1973 24.06.2013
S-SK GS 1:2880 1840 24.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.01.2022 00:22

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.