k.ú.: 729302 - Střešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1884
zahrada 980 463295
travní p. 8 1100
lesní poz les(ne hospodář) 3 6294
lesní poz 1 2545
vodní pl. nádrž umělá 1 1023
zast. pl. společný dvůr 31 12314
zast. pl. zbořeniště 10 1576
zast. pl. 1594 330521
ostat.pl. jiná plocha 277 153678
ostat.pl. manipulační pl. 5 2417
ostat.pl. neplodná půda 14 7205
ostat.pl. ostat.komunikace 202 378478
ostat.pl. pohřeb. 1 5661
ostat.pl. silnice 3 5831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25701
ostat.pl. zeleň 132 145957
ostat.pl. 1 2
Celkem KN 3272 1545482
Par. DKM 3272 1545482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 718
č.p. byt.dům 100
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 28
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 201
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 405
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 2
rozestav. 1
Celkem BUD 1542
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 1095
byt.z. dílna 22
byt.z. garáž 125
byt.z. j.nebyt 105
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 7
obč.z. byt 295
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 37
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1705
LV 2578
spoluvlastník 4841

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 31.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:42

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.