k.ú.: 729272 - Dejvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 78174
vinice 1 2656
zahrada 1875 1419313
ovoc. sad 20 130119
travní p. 83 146463
lesní poz les(ne hospodář) 2 8876
lesní poz 140 1328828
vodní pl. nádrž přírodní 1 1992
vodní pl. nádrž umělá 2 6772
vodní pl. tok přirozený 25 52002
vodní pl. zamokřená pl. 17 48140
zast. pl. společný dvůr 78 35379
zast. pl. zbořeniště 7 2451
zast. pl. 4324 1048900
ostat.pl. dráha 10 81199
ostat.pl. jiná plocha 1018 892579
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 436
ostat.pl. manipulační pl. 50 58263
ostat.pl. neplodná půda 49 97102
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1847
ostat.pl. ostat.komunikace 722 923804
ostat.pl. pohřeb. 2 8940
ostat.pl. silnice 15 120161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 124035
ostat.pl. zeleň 867 773587
Celkem KN 9398 7392018
Par. DKM 9398 7392018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 1516
č.p. byt.dům 471
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 29
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 455
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 7
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 48
č.e. rod.rekr 24
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 18
bez čp/če garáž 950
bez čp/če jiná st. 452
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 4123
byt.z. ateliér 77
byt.z. byt 5632
byt.z. dílna 68
byt.z. garáž 1006
byt.z. j.nebyt 959
byt.z. rozest. 15
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 743
obč.z. dílna 14
obč.z. garáž 70
obč.z. j.nebyt 92
obč.z. rozest. 5
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 8691
LV 9954
spoluvlastník 20950

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:49

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.