k.ú.: 729213 - Velká Chuchle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 593795
zahrada 1155 720313
ovoc. sad 23 133246
travní p. 167 336494
lesní poz 54 1124595
vodní pl. tok přirozený 11 74642
vodní pl. zamokřená pl. 6 7156
zast. pl. společný dvůr 10 2098
zast. pl. zbořeniště 4 487
zast. pl. 1310 190986
ostat.pl. dráha 1 120433
ostat.pl. jiná plocha 611 570943
ostat.pl. manipulační pl. 96 131457
ostat.pl. neplodná půda 44 75416
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 339
ostat.pl. ostat.komunikace 277 186299
ostat.pl. pohřeb. 1 1906
ostat.pl. silnice 10 107761
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 174 208681
ostat.pl. zeleň 65 20238
Celkem KN 4142 4607285
Par. DKM 4142 4607285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 37
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 528
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 480
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 94
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 1280
byt.z. byt 178
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 12
Celkem JED 207
LV 1545
spoluvlastník 3135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 23.09.2008
S-SK GS 1:2880 1900 24.09.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:49

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.