k.ú.: 728764 - Košíře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 85277
zahrada 1167 381870
ovoc. sad 1 7634
travní p. 23 22784
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz 70 696171
vodní pl. nádrž umělá 2 9451
zast. pl. společný dvůr 21 3498
zast. pl. zbořeniště 26 8811
zast. pl. 1962 456974
ostat.pl. dráha 4 78558
ostat.pl. jiná plocha 1095 753029
ostat.pl. manipulační pl. 40 32904
ostat.pl. neplodná půda 2 571
ostat.pl. ostat.komunikace 401 359703
ostat.pl. pohřeb. 2 26379
ostat.pl. silnice 19 34561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 65766
ostat.pl. zeleň 268 202839
Celkem KN 5170 3226792
Par. DKM 5170 3226792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 592
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 33
č.p. rod.dům 495
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če garáž 525
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1812
byt.z. ateliér 159
byt.z. byt 4806
byt.z. dílna 21
byt.z. garáž 417
byt.z. j.nebyt 581
byt.z. rozest. 9
obč.z. ateliér 38
obč.z. byt 1382
obč.z. dílna 6
obč.z. garáž 53
obč.z. j.nebyt 228
obč.z. rozest. 160
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 7862
LV 8480
spoluvlastník 19810

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 02.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:10

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.