k.ú.: 728730 - Jinonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 1521586
zahrada 754 400143
ovoc. sad 16 152796
travní p. 223 199136
lesní poz les(ne hospodář) 3 10993
lesní poz 140 1307936
vodní pl. nádrž umělá 5 23061
vodní pl. rybník 1 2487
vodní pl. tok přirozený 22 22195
vodní pl. tok umělý 8 961
vodní pl. zamokřená pl. 1 590
zast. pl. společný dvůr 35 32934
zast. pl. zbořeniště 9 2392
zast. pl. 1382 420590
ostat.pl. dráha 8 37854
ostat.pl. jiná plocha 1035 1199795
ostat.pl. manipulační pl. 42 96084
ostat.pl. neplodná půda 51 73695
ostat.pl. ostat.komunikace 599 499700
ostat.pl. pohřeb. 3 6142
ostat.pl. silnice 2 1324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 56597
ostat.pl. zeleň 239 98858
Celkem KN 4983 6167849
Par. DKM 4983 6167849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 350
č.p. byt.dům 83
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 21
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 421
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 46
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 193
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 1345
byt.z. ateliér 13
byt.z. byt 1733
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 109
byt.z. j.nebyt 350
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 20
obč.z. byt 898
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 334
obč.z. rozest. 11
Celkem JED 3484
LV 4166
spoluvlastník 9989

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2012
Ins. A 1:1000 04.09.1931 26.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:32

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.