k.ú.: 728641 - Radlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 489090
zahrada 182 85605
ovoc. sad 7 40827
travní p. 30 849044
lesní poz 7 164164
vodní pl. nádrž umělá 3 627
zast. pl. společný dvůr 1 4284
zast. pl. zbořeniště 1 276
zast. pl. 350 115560
ostat.pl. dráha 8 59083
ostat.pl. jiná plocha 368 350108
ostat.pl. manipulační pl. 11 24660
ostat.pl. neplodná půda 28 49606
ostat.pl. ostat.komunikace 151 139182
ostat.pl. pohřeb. 1 3654
ostat.pl. silnice 2 10826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7825
ostat.pl. zeleň 56 27147
Celkem KN 1237 2421568
Par. DKM 1237 2421568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 34
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 46
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 335
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 415
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 102
byt.z. j.nebyt 24
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 283
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 45
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 884
LV 1127
spoluvlastník 3142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:40

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.