k.ú.: 728519 - Komořany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 60926
zahrada 298 196001
ovoc. sad 1 4724
travní p. 24 46526
lesní poz 19 807083
vodní pl. tok přirozený 3 133975
vodní pl. zamokřená pl. 2 4606
zast. pl. společný dvůr 4 2608
zast. pl. zbořeniště 4 582
zast. pl. 456 66951
ostat.pl. dráha 10 33711
ostat.pl. dálnice 6 40283
ostat.pl. jiná plocha 160 268390
ostat.pl. manipulační pl. 18 23080
ostat.pl. neplodná půda 30 211342
ostat.pl. ostat.komunikace 92 86922
ostat.pl. silnice 15 32301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 646
ostat.pl. zeleň 42 60852
Celkem KN 1192 2081509
Par. DKM 1192 2081509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 2
č.e. bydlení 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 423
byt.z. byt 449
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 30
obč.z. garáž 1
Celkem JED 487
LV 881
spoluvlastník 1829

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2010
THM-V 1:1000 01.03.1973 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:47

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.