k.ú.: 728390 - Libuš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 182252
zahrada 565 234899
travní p. 96 22405
lesní poz 35 90003
vodní pl. nádrž umělá 5 6886
vodní pl. tok přirozený 4 868
zast. pl. společný dvůr 25 6039
zast. pl. zbořeniště 11 2156
zast. pl. 1181 336967
ostat.pl. dráha 1 401
ostat.pl. jiná plocha 464 266184
ostat.pl. manipulační pl. 199 112234
ostat.pl. neplodná půda 16 5430
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1116
ostat.pl. ostat.komunikace 220 204777
ostat.pl. silnice 5 15537
ostat.pl. skládka 1 221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 34516
ostat.pl. zeleň 97 53780
Celkem KN 3022 1576671
Par. DKM 3022 1576671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 454
č.p. byt.dům 36
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 373
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 17
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 1143
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 865
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 23
byt.z. j.nebyt 23
obč.z. byt 91
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 15
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 1031
LV 2008
spoluvlastník 4395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2011
THM-V 1:1000 01.01.1965 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 25.09.2020 05:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička