k.ú.: 728390 - Libuš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 182254
zahrada 567 234375
travní p. 96 22405
lesní poz 35 90003
vodní pl. nádrž umělá 5 6886
vodní pl. tok přirozený 4 868
zast. pl. společný dvůr 25 6039
zast. pl. zbořeniště 11 2156
zast. pl. 1196 340482
ostat.pl. dráha 2 401
ostat.pl. jiná plocha 463 265242
ostat.pl. manipulační pl. 199 111237
ostat.pl. neplodná půda 16 5430
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1116
ostat.pl. ostat.komunikace 229 205062
ostat.pl. silnice 5 15537
ostat.pl. skládka 1 221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 34516
ostat.pl. zeleň 99 52445
Celkem KN 3065 1576675
Par. DKM 3065 1576675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 413
č.p. byt.dům 37
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 419
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 17
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 1157
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 865
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 23
byt.z. j.nebyt 23
obč.z. byt 148
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 15
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 1088
LV 2062
spoluvlastník 4521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2011
THM-V 1:1000 01.01.1965 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:05

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.