k.ú.: 728233 - Háje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 285690
zahrada 199 68451
ovoc. sad 1 2751
travní p. 4 10440
lesní poz les(ne hospodář) 1 6
lesní poz 10 40607
vodní pl. nádrž umělá 11 35054
vodní pl. tok umělý 6 1913
zast. pl. společný dvůr 3 1016
zast. pl. zbořeniště 3 60
zast. pl. 1019 341820
ostat.pl. jiná plocha 864 574413
ostat.pl. manipulační pl. 14 30768
ostat.pl. neplodná půda 1 1463
ostat.pl. ostat.komunikace 511 378130
ostat.pl. silnice 26 12989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 175373
ostat.pl. zeleň 750 403119
Celkem KN 3581 2364063
Par. DKM 3581 2364063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 245
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 30
č.p. rod.dům 493
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 36
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 872
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 7105
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 144
byt.z. j.nebyt 86
obč.z. byt 1099
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 75
Celkem JED 8538
LV 8640
spoluvlastník 22351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.2011
THM-V 1:1000 01.01.1966 11.10.2011
S-SK GS 1:2880 1824 11.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:33

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.