k.ú.: 728225 - Chodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 375312
zahrada 1079 394249
ovoc. sad 4 28523
travní p. 26 17842
lesní poz 13 350276
vodní pl. nádrž umělá 6 32999
vodní pl. rybník 1 68
vodní pl. tok přirozený 4 4819
vodní pl. tok umělý 1 465
zast. pl. společný dvůr 22 11665
zast. pl. zbořeniště 9 1090
zast. pl. 2572 1028976
ostat.pl. dálnice 14 188400
ostat.pl. jiná plocha 1700 1938271
ostat.pl. manipulační pl. 108 155447
ostat.pl. neplodná půda 5 938
ostat.pl. ost.dopravní pl. 21 15881
ostat.pl. ostat.komunikace 1289 1122465
ostat.pl. pohřeb. 1 6888
ostat.pl. silnice 147 245611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 130961
ostat.pl. zeleň 1983 1378456
Celkem KN 9104 7429602
Par. DKM 9104 7429602
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 874
č.p. byt.dům 337
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 47
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 76
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 376
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 72
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 14
bez čp/če garáž 157
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 98
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 3
s roz.jed 2
Celkem BUD 2221
byt.z. ateliér 27
byt.z. byt 15941
byt.z. dílna 44
byt.z. garáž 1039
byt.z. j.nebyt 372
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 3336
obč.z. dílna 21
obč.z. garáž 56
obč.z. j.nebyt 47
obč.z. rozest. 138
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 21029
LV 20184
spoluvlastník 50346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2012
THM-V 1:1000 01.01.1966 28.02.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 25.09.2020 05:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička