k.ú.: 728225 - Chodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 375312
zahrada 1079 389168
ovoc. sad 4 28523
travní p. 28 17235
lesní poz 13 350276
vodní pl. nádrž umělá 6 32999
vodní pl. rybník 1 68
vodní pl. tok přirozený 4 4819
vodní pl. tok umělý 1 465
zast. pl. společný dvůr 22 11665
zast. pl. zbořeniště 9 1090
zast. pl. 2579 1033028
ostat.pl. dálnice 14 188400
ostat.pl. jiná plocha 1725 1939874
ostat.pl. manipulační pl. 109 154651
ostat.pl. neplodná půda 5 938
ostat.pl. ost.dopravní pl. 21 15881
ostat.pl. ostat.komunikace 1305 1125474
ostat.pl. pohřeb. 1 6888
ostat.pl. silnice 148 245611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 130363
ostat.pl. zeleň 1990 1376900
Celkem KN 9161 7429628
Par. DKM 9161 7429628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 18
č.p. bydlení 797
č.p. byt.dům 339
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 47
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 73
č.p. obč.vyb. 29
č.p. rod.dům 442
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 72
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 14
bez čp/če garáž 159
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 98
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 2229
byt.z. ateliér 27
byt.z. byt 15942
byt.z. dílna 44
byt.z. garáž 1039
byt.z. j.nebyt 372
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 3730
obč.z. dílna 22
obč.z. garáž 59
obč.z. j.nebyt 65
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 21309
LV 20498
spoluvlastník 51376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2012
THM-V 1:1000 01.01.1966 28.02.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:18

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.