k.ú.: 728161 - Nusle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 437 153800
vodní pl. tok přirozený 3 16814
zast. pl. společný dvůr 116 26334
zast. pl. zbořeniště 2 408
zast. pl. 2146 882586
ostat.pl. dráha 2 17521
ostat.pl. dálnice 6 49960
ostat.pl. jiná plocha 440 319143
ostat.pl. manipulační pl. 44 25083
ostat.pl. neplodná půda 11 1372
ostat.pl. ostat.komunikace 406 789218
ostat.pl. silnice 1 859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 115227
ostat.pl. zeleň 356 456939
Celkem KN 4005 2855264
Par. DKM 4005 2855264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 35
č.p. byt.dům 1247
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 51
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 51
č.p. rod.dům 91
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 9
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 370
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 56
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če výroba 17
rozestav. 1
Celkem BUD 2043
byt.z. ateliér 89
byt.z. byt 10024
byt.z. dílna 80
byt.z. garáž 186
byt.z. j.nebyt 888
byt.z. rozest. 17
obč.z. ateliér 51
obč.z. byt 1650
obč.z. dílna 15
obč.z. garáž 16
obč.z. j.nebyt 342
obč.z. rozest. 15
obč.z. sk.bneb 22
Celkem JED 13395
LV 12446
spoluvlastník 30348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 22.10.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 22:56

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.