k.ú.: 728071 - Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 5854
zahrada 536 263873
travní p. 4 3214
lesní poz les(ne hospodář) 1 1160
lesní poz 6 63733
vodní pl. nádrž umělá 5 12229
zast. pl. společný dvůr 3 2616
zast. pl. zbořeniště 4 1076
zast. pl. 764 144576
ostat.pl. jiná plocha 269 172279
ostat.pl. manipulační pl. 10 4761
ostat.pl. neplodná půda 4 1048
ostat.pl. ostat.komunikace 174 169494
ostat.pl. silnice 8 8120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 51482
ostat.pl. zeleň 211 140161
Celkem KN 2015 1045676
Par. DKM 2015 1045676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 104
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 445
č.p. ubyt.zař 2
č.e. garáž 2
bez čp/če garáž 129
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 744
byt.z. byt 1012
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 47
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 217
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 1306
LV 1903
spoluvlastník 3886

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.03.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 20.03.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:04

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.