k.ú.: 727415 - Žižkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 2525
zahrada 593 185133
travní p. 1 27
lesní poz 15 84490
vodní pl. nádrž umělá 1 313
zast. pl. společný dvůr 94 27664
zast. pl. zbořeniště 16 4986
zast. pl. 3266 1278386
ostat.pl. dráha 48 375319
ostat.pl. jiná plocha 939 627459
ostat.pl. manipulační pl. 93 85045
ostat.pl. neplodná půda 23 25964
ostat.pl. ost.dopravní pl. 17 5868
ostat.pl. ostat.komunikace 832 1054519
ostat.pl. pohřeb. 19 549330
ostat.pl. silnice 8 11723
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 112739
ostat.pl. zeleň 1036 1010113
Celkem KN 7053 5441603
Par. DKM 7053 5441603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 43
č.p. bydlení 1233
č.p. byt.dům 859
č.p. doprava 6
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 81
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 60
č.p. obč.vyb. 35
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 104
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 16
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 3
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 346
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 68
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 5
rozestav. 3
Celkem BUD 3052
byt.z. ateliér 111
byt.z. byt 17772
byt.z. dílna 105
byt.z. garáž 698
byt.z. j.nebyt 1758
byt.z. rozest. 46
obč.z. ateliér 169
obč.z. byt 4876
obč.z. dílna 35
obč.z. garáž 40
obč.z. j.nebyt 488
obč.z. rozest. 64
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 26165
LV 23323
spoluvlastník 55111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 04.06.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:24

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.