k.ú.: 727300 - Vyšehrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 25 11360
vodní pl. nádrž umělá 1 83
vodní pl. tok přirozený 1 48809
zast. pl. společný dvůr 19 2252
zast. pl. 170 58403
ostat.pl. dráha 8 14721
ostat.pl. jiná plocha 34 11562
ostat.pl. manipulační pl. 2 560
ostat.pl. neplodná půda 4 5745
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 164
ostat.pl. ostat.komunikace 51 70645
ostat.pl. pohřeb. 3 7785
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6439
ostat.pl. zeleň 79 124040
Celkem KN 401 362568
Par. DKM 401 362568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 99
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
Celkem BUD 164
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 475
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 89
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 132
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 24
Celkem JED 734
LV 572
spoluvlastník 1175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 09:12

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.