k.ú.: 727164 - Vinohrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 568
vinice 2 16963
zahrada 903 306604
vodní pl. nádrž umělá 1 639
vodní pl. tok přirozený 2 261
zast. pl. společný dvůr 74 10451
zast. pl. zbořeniště 8 985
zast. pl. 3099 1288320
ostat.pl. dráha 31 168038
ostat.pl. jiná plocha 413 224319
ostat.pl. manipulační pl. 20 16243
ostat.pl. neplodná půda 3 5243
ostat.pl. ostat.komunikace 287 892441
ostat.pl. pohřeb. 4 119256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 68860
ostat.pl. zeleň 457 667522
Celkem KN 5341 3786713
Par. DKM 5341 3786713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 33
č.p. bydlení 810
č.p. byt.dům 1406
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 68
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 64
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 61
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 310
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obč.vyb 59
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
rozestav. 2
Celkem BUD 3019
byt.z. ateliér 170
byt.z. byt 11778
byt.z. dílna 136
byt.z. garáž 668
byt.z. j.nebyt 1714
byt.z. rozest. 23
obč.z. ateliér 90
obč.z. byt 3168
obč.z. dílna 71
obč.z. garáž 41
obč.z. j.nebyt 679
obč.z. rozest. 74
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 18613
LV 15383
spoluvlastník 35719

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
ZMVM 1:1000 07.07.1989 29.06.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 06.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:35

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.