k.ú.: 727121 - Hradčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 122 57563
ovoc. sad 5 91154
travní p. 1 251
vodní pl. nádrž umělá 4 5127
vodní pl. tok přirozený 4 2753
zast. pl. společný dvůr 14 7349
zast. pl. 471 315086
ostat.pl. jiná plocha 59 149403
ostat.pl. manipulační pl. 7 81116
ostat.pl. neplodná půda 7 10423
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4198
ostat.pl. ostat.komunikace 96 260105
ostat.pl. pohřeb. 1 10776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 49831
ostat.pl. zeleň 135 469573
Celkem KN 945 1514708
Par. DKM 945 1514708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 59
č.p. jiná st. 20
č.p. obč.vyb 72
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 20
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 54
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 459
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 451
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 83
byt.z. rozest. 7
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 602
LV 661
spoluvlastník 1494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 22:35

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.